ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

 ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC:  300.000 VNĐ 

Bạn là người đang muốn tìm DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC đẹp nhất để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn

Cầu ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC (1 ngày), giá: 300.000 VNĐ

Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 3 cái 100k)

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 9h00 đến 18h00

 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC hiện ra nhé!

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

NẠP THẺ TẠI ĐÂY NHẬN SỐ

                          THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY                  
24+25+26+27  CHÚC MỪNG NĂM MỚI  NGHỈ TẾT 
23/01/2020 Đầu  7-ĐuôI 5 Win Đầu  7-ĐuôI 5
22/01/2020 Đầu  4-ĐuôI 9 Win Đầu  4-ĐuôI 9
21/01/2020 Đầu  4-ĐuôI 6 Miss
20/01/2020 Đầu  3-ĐuôI 9 Miss
19/01/2020 Đầu  2-ĐuôI 3 Win Đầu  2
18/01/2020 Đầu  0-ĐuôI 6 Win Đầu  0-ĐuôI 6
17/01/2020 Đầu  7-ĐuôI 1 Win Đầu  7-ĐuôI 1
16/01/2020 Đầu  6-ĐuôI 8 Miss
15/01/2020 Đầu  1-ĐuôI 2 Win Đầu  1
14/01/2020 Đầu  6-ĐuôI 4 Win Đầu  6-ĐuôI 4
13/01/2020 Đầu  4-ĐuôI 4 Win Đầu  4-ĐuôI 4
12/01/2020 Đầu  3-ĐuôI 5 Miss
11/01/2020 Đầu  9-ĐuôI 9 Win ĐuôI 9
10/01/2020 Đầu  5-ĐuôI 7 Miss
09/01/2020 Đầu  7-ĐuôI 4 Win Đầu  7-ĐuôI 4
08/01/2020 Đầu  0-ĐuôI 3 Win Đầu  0
07/01/2020 Đầu  5-ĐuôI 4 Win Đầu  5-ĐuôI 4
06/01/2020 Đầu  3-ĐuôI 6 Miss
05/01/2020 Đầu  2-ĐuôI 1 Win Đầu  2-ĐuôI 1
04/01/2020 Đầu  4-ĐuôI 9 Win Đầu  4-ĐuôI 9
03/01/2020 Đầu  4-ĐuôI 6 Win Đầu  4
02/01/2020 Đầu  0-ĐuôI 4 Win Đầu  0-ĐuôI 4
01/01/2020 Đầu  1-ĐuôI 2 Miss
31/12/2019 Đầu  0-ĐuôI 8 Win Đầu  0-ĐuôI 8
30/12/2019 Đầu  8-ĐuôI 8 Win Đầu  8-ĐuôI 8
29/12/2019 Đầu  7-ĐuôI 3 Miss
28/12/2019 Đầu  1-ĐuôI 2 Miss
27/12/2019 Đầu  7-ĐuôI 7 Win Đầu  7-ĐuôI 7
26/12/2019 Đầu  3-ĐuôI 9 Win Đầu  3-ĐuôI 9
25/12/2019 Đầu  8-ĐuôI 2 Win Đầu  8
24/12/2019 Đầu  2-ĐuôI 6 Win Đầu  2-ĐuôI 6
23/12/2019 Đầu  3-ĐuôI 1 Miss
22/12/2019 Đầu  2-ĐuôI 2 Win ĐuôI 2
21/12/2019 Đầu  4-ĐuôI 8 Win Đầu  4-ĐuôI 8
20/12/2019 Đầu  8-ĐuôI 4 Win Đầu  8-ĐuôI 4
19/12/2019 Đầu  8-ĐuôI 2 Win Đầu  8
18/12/2019 Đầu  4-ĐuôI 9 Win Đầu  4-ĐuôI 9
17/12/2019 Đầu  1-ĐuôI 1 Miss
16/12/2019 Đầu  6-ĐuôI 8 Win Đầu  6-ĐuôI 8
15/12/2019 Đầu  0-ĐuôI 6 Win Đầu  0-ĐuôI 6
14/12/2019 Đầu  3-ĐuôI 4 Win ĐuôI 4
13/12/2019 Đầu  7-ĐuôI 6 Win  Đầu  7-ĐuôI 6
12/12/2019 Đầu  4-ĐuôI 3 Win   Đầu  4
11/12/2019 Đầu  8-ĐuôI 5 Win   Đầu  8-ĐuôI 5
10/12/2019 Đầu  3-ĐuôI 3 Win   Đầu  3-ĐuôI 3
09/12/2019 Đầu  3-ĐuôI 9 Miss
08/12/2019 Đầu  1-ĐuôI 0  Win   ĐuôI 0
07/12/2019 Đầu  2-ĐuôI 8  Win   ĐuôI 8
06/12/2019 Đầu  3-ĐuôI 0  Win   Đầu  3-ĐuôI 0
05/12/2019 Đầu  6-ĐuôI 9  Win   Đầu  6
04/12/2019 Đầu  4-ĐuôI 6 Miss
03/12/2019 Đầu  5-ĐuôI 8 Miss
02/12/2019 Đầu  9-ĐuôI 4 Win   Đầu  9
01/12/2019 Đầu  8-ĐuôI 1 Win   Đầu  3
30/11/2019 Đầu  9-ĐuôI 6 Win  Đầu  9-ĐuôI 6
29/11/2019 Đầu  0-ĐuôI 3 Win  Đầu  0-ĐuôI 3
28/11/2019 Đầu  3-ĐuôI 1 Win   Đầu  3
27/11/2019 Đầu  4-ĐuôI 8 Miss
26/11/2019 Đầu  1-ĐuôI 2 Miss
25/11/2019 Đầu  6-ĐuôI 8  Win  Đầu  6-ĐuôI 8
24/11/2019 Đầu  4-ĐuôI 1  Win   Đầu  4
23/11/2019 Đầu  5-ĐuôI 2  Miss
22/11/2019 Đầu  7-ĐuôI 8 Win   Đầu  7-ĐuôI 8
21/11/2019 Đầu  3-ĐuôI 4  Miss
20/11/2019 Đầu  2-ĐuôI 6 Miss
19/11/2019 Đầu  4-ĐuôI 2 Win   Đầu  4-ĐuôI 2
18/11/2019 Đầu  8-ĐuôI 4 Win   Đầu  8-ĐuôI 4
17/11/2019 Đầu  5-ĐuôI 0 Win  Đuôi  0
16/11/2019 Đầu  1-ĐuôI 4 Miss
15/11/2019 Đầu  0-ĐuôI 8  Win  Đầu  0-ĐuôI 8
14/11/2019 Đầu  5-ĐuôI 8  Win  Đầu  5-ĐuôI 8
13/11/2019 Đầu  1-ĐuôI 4  Win  Đầu  1
12/11/2019 Đầu  3-ĐuôI 2 Miss
11/11/2019 Đầu  2-ĐuôI 6 Win  Đuôi  6
10/11/2019 Đầu  1-ĐuôI 1 Win  Đầu  1
09/11/2019 Đầu  0-ĐuôI 2 Win  Đầu  0-ĐuôI 2
08/11/2019 Đầu  5-ĐuôI 3 Miss
07/11/2019 Đầu  2-ĐuôI 4 Win  Đầu  2-ĐuôI 4
06/11/2019 Đầu  1-ĐuôI 2 Miss
05/11/2019 Đầu  9-ĐuôI 0 Win  Đầu  9-ĐuôI 0
04/11/2019 Đầu  4-ĐuôI 3 Win  Đầu  4-ĐuôI 3
03/11/2019 Đầu  1-ĐuôI 2 Win  Đầu  1
02/11/2019 Đầu  9-ĐuôI 4 Win  Đầu  9-ĐuôI 4
01/11/2019 Đầu  6-ĐuôI 7 Win   Đầu  6
31/10/2019 Đầu  1-ĐuôI 2 Win   Đuôi  2
30/10/2019 Đầu  6-ĐuôI 7 Miss
29/10/2019 Đầu  4-ĐuôI 2 Win  Đầu  4-ĐuôI 2
28/10/2019 Đầu  3-ĐuôI 1 Win   Đầu  3
27/10/2019 Đầu  1-ĐuôI 6 Win  Đầu  1-ĐuôI 6
26/10/2019 Đầu  0-ĐuôI 2 Win   Đầu  0
25/10/2019 Đầu  3-ĐuôI 8 Miss
24/10/2019 Đầu  7-ĐuôI 4 Win   Đầu  7-Đuôi 4
23/10/2019 Đầu  5-ĐuôI 3 Win   Đầu  5-Đuôi 3
22/10/2019 Đầu  8-ĐuôI 8 Miss
21/10/2019 Đầu  1-ĐuôI 6 Miss
20/10/2019 Đầu  2-Đuôi 2 Miss
19/10/2019 Đầu  9-Đuôi 8 Win   Đầu  9-Đuôi 8
18/10/2019 Đầu  8-Đuôi 7 Win  Đuôi  7
17/10/2019 Đầu  6-Đuôi 2 Win  Đầu  6
16/10/2019 Đầu  4-Đuôi 1 Win  Đầu  4-Đuôi 1
15/10/2019 Đầu  3-Đuôi 0 Win  Đầu  3-Đuôi 0
14/10/2019 Đầu  1-Đuôi 2 Win  Đầu 1
13/10/2019 Đầu  7-Đuôi 9 Miss
12/10/2019 Đầu  0-Đuôi 0 Win  Đầu 0
11/10/2019 Đầu  5-Đuôi 8 Win  Đuôi 8
10/10/2019 Đầu  4-Đuôi 6 Win  Đầu  4-Đuôi 6
09/10/2019 Đầu  8-Đuôi 2 Win  Đầu 8
08/10/2019 Đầu  0-Đuôi 1 Win  Đầu  0-Đuôi 1
07/10/2019 Đầu  1-Đuôi 0 Win Đuôi 0
06/10/2019 Đầu  7-Đuôi 5 Win Đầu  7-Đuôi 5
05/10/2019 Đầu  2-Đuôi 2 Win Đuôi 2
04/10/2019 Đầu  5-Đuôi 1 Win Đầu  5-Đuôi 1
03/10/2019 Đầu  2-Đuôi 7 Win Đầu  2-Đuôi 7
02/10/2019 Đầu  3-Đuôi 5 Miss
01/10/2019 Đầu  8-Đuôi 6 Miss
30/09/2019 Đầu  6-Đuôi 5 Win Đầu  6
29/09/2019 Đầu  2-Đuôi 4 Win Đầu  2-Đuôi 4
28/09/2019 Đầu  1-Đuôi 6 Win Đầu  1-Đuôi 6
27/09/2019 Đầu  3Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/09/2019 Đầu  1Đuôi 2 Miss
25/09/2019 Đầu  5-Đuôi 8 Win Đầu  5
24/09/2019 Đầu  1Đuôi 3 Miss
23/09/2019 Đầu  2-Đuôi 9 Win Đầu  2-Đuôi 9
22/09/2019 Đầu  7-Đuôi 7 Win Đầu  7
21/09/2019 Đầu  5-Đuôi 9 Miss
20/09/2019 Đầu  7-Đuôi 6  Win Đầu  7-Đuôi 6
19/09/2019 Đầu  7-Đuôi 8 Miss
18/09/2019 Đầu  3-Đuôi 6 Win Đuôi 6
17/09/2019 Đầu  0-Đuôi 1 Win Đầu  0-Đuôi 1
16/09/2019 Đầu  9-Đuôi 1 Win Đầu  9
15/09/2019 Đầu  0-Đuôi 3 Win Đầu  0-Đuôi 3
14/09/2019 Đầu  4-Đuôi 3 Win Đầu  4-Đuôi 3
13/09/2019 Đầu  8-Đuôi 3 Win Đầu  8
12/09/2019 Đầu  1-Đuôi 7 Win Đầu  1-Đuôi 7
11/09/2019 Đầu  4-Đuôi 2 Win Đầu  4
10/09/2019 Đầu  1-Đuôi 1 Win Đầu  1-Đuôi 1
09/09/2019 Đầu  8-Đuôi 3 Win Đầu  8-Đuôi 3
08/09/2019 Đầu  5-Đuôi 7  Miss
07/09/2019 Đầu  6-Đuôi 8  Miss
06/09/2019 Đầu  1-Đuôi 7 Win Đầu  1-Đuôi 7
05/09/2019 Đầu  5-Đuôi 1 Win Đầu  5-Đuôi 1
04/09/2019 Đầu  8-Đuôi 4 Win Đầu  8-Đuôi 4
03/09/2019 Đầu  5-Đuôi 3 Win Đầu 5
02/09/2019 Đầu  3-Đuôi 1 Miss
01/09/2019 Đầu  9-Đuôi 5  Win Đầu  9
31/08/2019 Đầu  6-Đuôi 0  Win Đầu  6-Đuôi 0
30/08/2019 Đầu  6-Đuôi 6  Win Đầu  6-Đuôi 6
29/08/2019 Đầu  7-Đuôi 3  Win Đầu  7-Đuôi 3
28/08/2019 Đầu  7-Đuôi 7 Miss
27/08/2019 Đầu  1-Đuôi 8 Miss
26/08/2019 Đầu  6-Đuôi 3 Win Đầu  6-Đuôi 3
25/08/2019 Đầu  0-Đuôi 1 Win Đầu  0-Đuôi 1
24/08/2019 Đầu  5-Đuôi 2 Win Đuôi 2
23/08/2019 Đầu  4-Đuôi 7 Win Đầu  4-Đuôi 7
22/08/2019 Đầu  9-Đuôi 3 Win Đầu  9-Đuôi 3
21/08/2019 Đầu  3-Đuôi 8 Win Đầu  3
20/08/2019 Đầu  1-Đuôi 9 Miss
19/08/2019 Đầu  0-Đuôi 3 Miss
18/08/2019 Đầu  2-Đuôi 0 Miss
17/08/2019 Đầu  3-Đuôi 4 Miss
16/08/2019 Đầu  2-Đuôi 2 Miss
15/08/2019 Đầu  1-Đuôi 3 Miss
14/08/2019 Đầu  4-Đuôi 4 Win Đuôi 4
13/08/2019 Đầu  8-Đuôi 1 Win Đầu  8-Đuôi 1
12/08/2019 Đầu  5-Đuôi 9 Win Đầu  5-Đuôi 9
11/08/2019 Đầu  7-Đuôi 3 Win Đầu  7
10/08/2019 Đầu  4-Đuôi 0 Win Đầu  4-Đuôi 0
09/08/2019 Đầu  0-Đuôi 2 Win Đầu  0-Đuôi 2
08/08/2019 Đầu  6-Đuôi 2 Win Đầu  6-Đuôi 2
07/08/2019 Đầu  2-Đuôi 4 Win Đầu  2
06/08/2019 Đầu  4-Đuôi 8 Win Đầu  4-Đuôi 8
05/08/2019 Đầu  9-Đuôi 1 Win Đầu  9-Đuôi 1
04/08/2019 Đầu  6-Đuôi 2 Win Đuôi 2
03/08/2019 Đầu  3-Đuôi 3 Win Đầu  3-Đuôi 3
02/08/2019 Đầu  8-Đuôi 2 Win Đầu  8-Đuôi 2
01/08/2019 Đầu  5-Đuôi 2 Win Đầu  5
31/07/2019 Đầu  9-Đuôi 0 Win  Đầu  9-Đuôi 0
30/07/2019 Đầu  5-Đuôi 1 Win Đầu  5
29/07/2019 Đầu  1-Đuôi 8 Win Đầu  1-Đuôi 8
28/07/2019 Đầu  4-Đuôi 3 Miss
27/07/2019 Đầu  9-Đuôi 2 Win Đầu  9
26/07/2019 Đầu  2-Đuôi 0 Win Đầu  2-Đuôi 0
25/07/2019 Đầu  8-Đuôi 3 Win Đầu  8
24/07/2019 Đầu  6-Đuôi 1 Win Đầu  6-Đuôi 1
23/07/2019 Đầu  7-Đuôi 4 Win Đầu  7-Đuôi 4
22/07/2019 Đầu  4-Đuôi 9 Miss
21/07/2019 Đầu  4-Đuôi 5 Win Đầu  4-Đuôi 5
20/07/2019 Đầu  1-Đuôi 3 Miss
19/07/2019 Đầu  0-Đuôi 2 Win Đầu  0-Đuôi 2
18/07/2019 Đầu  6-Đuôi 7 Win Đuôi 7
17/07/2019 Đầu  0-Đuôi 9 Win  Đầu  0-Đuôi 9
16/07/2019 Đầu  5-Đuôi 5 Win  Đầu  5-Đuôi 5
15/07/2019 Đầu  3-Đuôi 1 Miss
14/07/2019 Đầu  0-Đuôi 5 Win  Đầu  0
13/07/2019 Đầu  5-Đuôi 8 Miss
12/07/2019 Đầu  8-Đuôi 9 Win  Đầu  8-Đuôi 9
11/07/2019 Đầu  4-Đuôi 4 Miss
10/07/2019 Đầu  6-Đuôi 6 Win  Đầu  6-Đuôi 6
09/07/2019 Đầu  9-Đuôi 0 Win  Đầu  9-Đuôi 0
08/07/2019 Đầu  5-Đuôi 2 Miss
07/07/2019 Đầu  0-Đuôi 5 Win  Đầu  0-Đuôi 5
06/07/2019 Đầu  0-Đuôi 7 Win  Đuôi 7
05/07/2019 Đầu  8-Đuôi 1 Miss
04/07/2019 Đầu  1-Đuôi 2 Miss
03/07/2019 Đầu  8-Đuôi 8 Win  Đầu  8-Đuôi 8
02/07/2019 Đầu  7-Đuôi 8 Win  Đầu  7-Đuôi 8
01/07/2019 Đầu  1-Đuôi 4 Win  Đuôi 4